En Joc !!! - F.C. d'Hípica - RankingLa Federació
 

Rànkings

Raid

Ranking Raid 2006 (VC 40) (fins MOLLERUSA)


Ponis

Ranking Lliga Equithlon 2005-2006

 


Federació Catalana d'Hípica - Rbla. Guipuzcoa, 23-25, 4º E 08018 – Barcelona
Telf. 93.303.01.60 Fax. 93.307.66.18 fchipica@fchipica.org
NIF: G-08893869
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, en el Tom 1, Foli 3. Nº de registre 1428
En Joc !!!