En Joc !!! - F.C. d'Hípica - FormacióLa Federació
 

Convocatòria Curs Jutges Nacionals de TREC (word)

Dossier Titulacions FCH (word)

Curs de Tècnic d’Esport en Hípica (Nivell I) 2005:

- Resolució de la Generalitat pels interessats en el curs de tècnic que no tinguin la ESO


Bloc Comú:

Full inscripció Curs Tècnic Nivell I (Bloc Comú)

Tríptic Curs Tècnic Nivell I (Bloc Comú)

Bloc Específic:

Tríptic Curs Tècnic Nivell I CAVA (Bloc Específic)

Tríptic Curs Tècnic Nivell I Open (Bloc Específic)

Full Inscripció Curs Tècnic Nivell I CAVA (Bloc Específic)

Full inscripció Curs Tècnic Nivell I Open (Bloc Específic)

Horaris Curs Tècnic Nivell I Open (Bloc Especific)

Curs de Tècnic d’Esport en Hípica (Nivell II) 2005-2006:

- Tríptic Curs Tècnic (Nivell II) 2005-2006 (Bloc Específic)
- Full Inscripció Curs Tècnic (Nivell II) 2005-2006 (Bloc Específic)

 


Federació Catalana d'Hípica - Rbla. Guipuzcoa, 23-25, 4º E 08018 – Barcelona
Telf. 93.303.01.60 Fax. 93.307.66.18 fchipica@fchipica.org
NIF: G-08893869
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, en el Tom 1, Foli 3. Nº de registre 1428
En Joc !!!