En Joc !!! - F.C. d'Hípica - La FederacióLa Federació
 


Salutació del President

És un plaer per a nosaltres poder-vos presentar la nostra nova pàgina web, un vehicle de comunicació que neix amb el propòsit de satisfer les necessitats d´informació i contacte amb la Federació tant dels que sou federats com d´aquelles persones que simplement estigueu interessades en el món de l´Hípica. El nostre president, Mateu Rosell us dóna la BENVINGUDA.Junta Directiva

PRESIDENT: Sr. Mateu Rosell i Martorell
VICE-PRESIDENT 1er: Sra. Leonor V. Brozgol Nieto
VICE-PRESIDENT 2on: Sra. Amparo Ruiz Estelles
VICE-PRESIDENT 3er: Sr. Julián Agut Sánchez
VICE-PRESIDENT 4rt: Sr. Francisco Guerra Díaz
SECRETARI: Sr. Gonçal Abril Galan
TRESORER: Sr. Manuel Pérez Fernández
   


VOCALIES:

 

 
DE DOMA CLÀSSICA: Sra. Amparo Ruiz Estelles
DE CONCURS COMPLET: Sr. Julián Agut Sánchez
DE RAID: Sr. Jordi Bordas Verdura
D'HORSE BALL: Sr. Josep Ferré Masramon
DE DOMA VAQUERA: Sr. Claudio Pot Gascons
DE TREC i MARXES: Sr. Miquel Casas Pont
DE MONTA WESTERN: Sr. Edgar Guerrero de la Rotta
DE VOLTEIG: Sr. Pere Geli Bosch
DE D'ALTA ESCOLA: Sr. Xavier Pedró Costa
D'ENSENYAMENT: Sra. Leonor V. Brozgol Nieto
DE JUTGES: Sr. Francisco Guerra Díaz
DE VETERINÀRIA: Sra. Silvia Alonso Cabane
DE HIPOTERÀPIA: Sra. Teresa Xipell Prunes
   
DELEGATS TERRITORIALS:  
   
LLEIDA: Sr. Antoni Vallés Colell
TARRAGONA: Sra. Elisabet Bigas Font

Delegacions de la FCH

Delegació Territorial de Lleida
Av. del Segre, 7 edif. Terraferma
25007 Lleida
Tef./Fax. 973.22.38.03
Delegat Territorial : Sr. Antoni Vallés Colell
Horari d' atenció al públic: Dimarts, de 20:00 a 23:00 hores.
e-mail: fchipicalleida@airtel.net

Delegació Territorial de Tarragona
Delegada Territorial: Sra. Elisabet Bigas Font
Tef. 649.41.29.70
Fax. 977.344.581

Estatuts

TÍTOL I.- Disposicions generals
TÍTOL II.- Òrgans de govern i representació
TÍTOL III.- Règim documental i econòmic
TÍTOL IV.- La jurisdicció federativa
TÍTOL V.- Reforma dels estatuts
DISPOSICIONS FINALS 

Federació Catalana d'Hípica - Rbla. Guipuzcoa, 23-25, 4º E 08018 – Barcelona
Telf. 93.303.01.60 Fax. 93.307.66.18 fchipica@fchipica.org
NIF: G-08893869
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, en el Tom 1, Foli 3. Nº de registre 1428
En Joc !!!