En Joc !!! - F.C. d'Hípica - CalendarisLa Federació
 

Full d'Inscripció Concurs

Doma clàssica

Calendari del 2005

Raids

Calendari del 2005

Salts Obstacles

Calendari del 2005

Concurs Complet

Calendari del 2005

Doma vaquera

Calendari del 2005

Horse-ball

Calendari del 2004-2005

Equithlon

Calendari 2004-2005 (Póster)

Western

Calendari 2005

Trec

Calendari 2005

Alta Escola

Calendari 2005

 

Calendari de Lleida 2005

 


Federació Catalana d'Hípica - Rbla. Guipuzcoa, 23-25, 4º E 08018 – Barcelona
Telf. 93.303.01.60 Fax. 93.307.66.18 fchipica@fchipica.org
NIF: G-08893869
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, en el Tom 1, Foli 3. Nº de registre 1428
En Joc !!!